Hotel shumë imir staf i mrekullueshëm, pastërti freskët gjitha i gjen tek Vivas Hotel.

Adnan Hulaj - ★★★★★